Aktualności

15 lutego 2021 08:20 | Aktualności

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Pleszewie jest placówką publiczną, działającą na terenie powiatu pleszewskiego która swoim działaniem wspiera szkoły, placówki i przedszkola na naszym terenie.

 

 Korzystanie z naszych usług jest

dobrowolne i bezpłatne

 

Możesz się do nas zgłosić zawsze wtedy, gdy masz problem i oczekujesz pomocy:

 

  • ·psychologa (w tym min. trudności szkolne, obniżony nastrój, lęki poczucie osamotnienia, problemy z koncentracją i snem, poczucie bezradności, zachowania agresywne, relacji rodzinne czy szkolne,  zaburzenia sfery emocjonalnej, społecznej , zaburzenia ze spectrum autyzmu oraz inne)

 

  • ·pedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga (w tym min. trudności szkolne, problemy z nauką, funkcjonowaniem szkolnym, pisaniem, liczeniem, słuchem, wzrokiem itp.)

 

  • ·logopedy, neurologopedy (w tym  min. Zaburzenia związane z rozwojem mowy, brakiem mowy, wady wymowy)

 

  • ·doradcy zawodowego (problemy związane z wyborem zawodu i szkoły, pomoc w tworzeniu ścieżki edukacyjno-zawodowej, rozpoznawanie predyspozycji zawodowych, informacje zawodowe)

 

 

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna prowadzi terapię :

  • psychologiczną
  • pedagogiczną (w tym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne, zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczne)
  • logopedyczną
  • terapię integracji bilateralnej.

 

Szczegółowe informacje na temat działalności Poradni znajdują się na stronie internetowej


www.poradnia-pleszew.org.pl

 

Kontakt z nami:

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

ul. Słowackiego 14 (biurowiec SPOMASZ-u), 63-300 Pleszew

tel. 62 7421-655, tel. 62 7427-965 – Dyrektor

tel. komórkowy :  + 48 692 958 010

e-mail: sekretariat@poradnia-pleszew.org.pl

Kontakt z PPP Pleszew możliwy również przez aplikację: Whats ‘App oraz SKYPE.

 

 

Jednocześnie informujemy, że kontakt z Dyrektorem Poradni możliwy jest

pod adresem email: dyrektor@poradnia-pleszew.org.pl

 

Sekretariat Poradni czynny w godzinach 7.00 – 15.00

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna wszystkie usługi świadczy w sposób stacjonarny – z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. W uzasadnionych
 wypadkach istnieje możliwość realizacji niektórych procedur w formie on – line.

 

Przeczytano: 57 razy. Wydrukuj|Do góry