Aktywna Tablica

Nasza szkoła w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział w realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu otrzymaliśmy dwie tablice interaktywne.

Celem prowadzonych zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii jest zwiększenie efektywności podejmowanych działan edukacyjnych, zaciekawienie uczniów, zmotywowanie do pracy poprzez korzystanie z gier dydaktycznych, filmów i ćwiczeń interaktywnych.

AKTYWNA TABLICA