Kláštor pod Znievom


Klastor pod Znievom to przepiękna i jedna z najstarszych miejscowości w Słowacji . Ta podgórska osada leży w malowniczym regionie Turiec na wysokości 480 m n. p. m. Nad miejscowością na wysokości 985 m n. p. m. wznoszą się, pochodzące z pierwszej połowy XIII wieku, ruiny zamku Zniev.

Pierwsze spotkanie samorządowców Gminy Gołuchów i Klastoru pod Znievom odbyło się  w 2002r.

Zaowocowało ono podpisaniem 11 listopada 2003 roku umowy partnerskiej w Klastorze pod Znievom w obecności ówczesnego prezydenta Słowacji, Rudolfa Szustera.

Umowa została ratyfikowana w Gołuchowie     29 maja 2004 roku     w obecności Tadeusza Mazowieckiego – pierwszego premiera Rzeczypospolitej Polskiej,  podczas Festynu z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Taki jest początek współpracy nie tylko samorządowców, strażaków, organizacji społecznych naszych gmin, ale również dzieci oraz młodzieży szkolnej.


Základná škola Františka Hrušovského

v Kláštore pod Znievom

Znalezione obrazy dla zapytania klastor pod znievom szkoła