Przyjaciele Szkoły Podstawowej

Osoby lub instytucje uhonorowane tytułem Przyjaciel Szkoły w roku szkolnym 2015/2016:

1. p. Aurelia Walczak,

2. p. Elżbieta Kotlińska,

3. p. Halina Krzyżak,

4. p. Stanisław Podymski,

5. p. Alina Doktor,

6. p. Anna Biernat,

7. Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów,

8. p. Agnieszka Robaczyk,

9. p. Anna i Juliusz Tarnawscy,

10. p. Agnieszka i Mariusz Hulak,

11. p. Bogdan Wasiewicz,

12. p. Leszek Szczepański,

13. p. Grzegorz Cerekwicki,

14. p. Anna i Grzegorz Baliccy,

15. ACS Transport Dariusz Brzeziński,

16. Nadleśnictwo Taczanów,

17. Ochotnicza Straż Pożarna w Gołuchowie ( Adam Trzebniak, Wojciech Bociański, Ewa Dobrzyńska, Monika Łuczak),

18. Ośrodek Kultury Leśnej,


Osoby lub instytucje uhonorowane tytułem Przyjaciel Szkoły w roku szkolnym 2014/2015:

1. P. Jan Spaleniak

2. P. Aurelia Walczak

3. P. Elżbieta Kotlińska

4. P. Alina Doktor

5. P. Monika Matłoka

6. P. Halina Krzyżak 

7. P. Stanisław Podymski

8. P. Bogdan Wasiewicz

9. P. Anna Tarnawska,

10. P. Katarzyna Urbaniak

11. P. Beata Lewicka

12. P. Milena Zając

13. P. Grzegorz Olenderek

14. P. Marcin Ferenc 

15. P. Krzysztof Noweta

16. Biblioteka Publiczna Gminy Gołuchów

17. Nadleśnictwo Taczanów

18. OKL w Gołuchowie

19. Centrum Kultury Zamek,

20. Muzeum Narodowe w Poznaniu, oddział w Gołuchowie

 

 

TYTUŁ PRZYJACIELA SZKOŁY w roku szkolnym 2013/2014 otrzymują:

 1. P. Halina Krzyżak

 2. P. Alina Doktor

 3. P. Elżbieta Kotlińska

 4. P. Stefania Królikowska

 5. P. Jolanta Małecka

 6. P. Aurelia Walczak

 7. P. Stanisław Podymski

 8. P. Teresa Musiorska

 9. P. Rafał Dobrzyński

 10. P. Stefania Michocka

 11. P. Anna Robaczyk

 12. P. Agnieszka i Mariusz Hulak

 13. P. Anna Tarnawska

 14. P. Monika Kaczmarek

 15. GOTiS w Gołuchowie

 16. OKL w Gołuchowie

 17. Centrum Kultury ZAMEK w Gołuchowie

 18. Muzeum Narodowe Oddział w Gołuchowie

 19. Biblioteka Publiczna w Gołuchowie

 20. Zespół Regionalny w Tursku

 21. Nadleśnictwo Taczanów

 22. WOPR w Gołuchowie

 23. KGW w Gołuchowie

 24. OSP w Gołuchowie

 25. Powiatowa Komenda Policji w Pleszewie

 26. Bank Spółdzielczy oddział w Gołuchowie